ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΟΝΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Είναι απόφοιτος του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στο πρόγραμμα «Οργάνωση και Διοίκηση Δημοσίων Υπηρεσιών, Οργανισμών και Επιχειρήσεων» (Master in Public Management) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Έχει άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας καθώς είναι κάτοχος του Proficiency LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 −PROFICIENT COMMUNICATION− του EDEXCEL. Επίσης, έχει άριστη γνώση στη χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών με γνώση εξειδικευμένων προγραμμάτων λογισμικού.

Έχει παρακολουθήσει το πρόγραμμα εξ’αποστάσεως εκπαίδευσης «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού» στο Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Δείτε το πλήρες βιογραφικό

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΓΝΩΣΕΙΣ

Αγγλική Γλώσσα
Παιδαγωγικές Γνώσεις
Εκμάθηση μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

EMAIL (*)

MHNYMA

❝If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his own language, that goes to his heart.❞

Nelson Mandela

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Τα πολλά χρόνια εμπειρίας μας στη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας μας καθιστούν ένα αξιόπιστο κέντρο εκπαίδευσης Αγγλικών! Οι επιτυχόντες που έχουμε παράγει στις Εξετάσεις Πτυχίων Αγγλικής Γλώσσας αποτελούν και την απόδειξη της επιτυχημένης πορείας μας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

EMAIL (*)

MHNYMA

FACEBOOK